Når man blander fakta med ideologi


Anti-snuslobbyister og deres omgang med “sannheten”

 

Når man brenner for en sak, er det noen ganger vanskelig å kontrollere faktoren av sannhet man tar til seg eller legger frem.
Noen ganger blir det overskriftene og ikke selve fyllstoffet som er av interesse.

Det er bare å slenge ut med påstander når man diskuterer tobakkprodukter, spesielt når man er i mot dem. Man tar all informasjon om røyking og pålegger enhver snuser de samme sykdommer, helsetjenestekostnader og annet man finner en setning av her og en setning av der, for å bygge opp seg selv og sin egen rettferdighet for å kjempe for eller mot en sak.

Tone Bergli Joner fanget min oppmerksomhet i en kronikk i Nye meninger/ Dagsavisen nylig. Her går hun til frontalangrep mot Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet (FHI).
Hun kaller Lund en «snuslobbyist» fordi han legger frem nyere forsking på snus og blander ikke inn forsking på røyking.

Joner påstår at Karl Erik Lund, Torleif Halkjelsvik og andre forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRIUS), som ligger under Folkehelseinstituttet, som er eid av Helsedirektoratet (HDO) leverer uttalelser, rapporter og forsking som er betalt av snusindustrien (!).
Hun gjør et nummer ut av å sette anførselsestegn når hun snakker om Lund som «folkehelsespesialist».
Det er heller nærme å påstå at Bergli Joner har fått senskader av all malingdunst og melis hun har inhalert i prosessen med å lage hobbybøker.
Karl Erik Lund må være dypt fornærmet, for når man er forskningsleder ved FOLKEHELSEINSTITUTTET, burde man ikke kalle seg spesialist på folkehelsen når man har jobbet som det i snart to tiår og en kakeblogger mener motsatt…
 

Fakta er at SIRIUS og FHI ved mange anledninger har delt sin tobakksforskning, men presisert forskjellen på røyketobakk og røykfri tobakk.
Dette vet Bergli Joner, da hun trekker frem ‘fakta’ fra bl.a SIRIUS/ FHI- forsking, men forteller kun en side av historien, da forsking på røyking er negativ og god argumentasjon, mens forskingen på snusing (og gjerne i samme rapporter) er langt fra like negative og blir veldig dårlig argumentasjon.

Akkurat slik Helseminister Høie fikk erfare da han og hans departement bestilte en forskningsstudie om effekten av å innføre nøytralt utseende snusbokser fra FHI.
Studien ga ikke vitenskapelig støtte til forslaget om anonyme forpakninger og studien ble derfor stoppet av departementet.

Anti- tobakk fanatikeren Bergli Joner fabrikerer fakta på løpende bånd, ellers har hun latt seg hjernevaskes av andre fanatikere som holder seg til deler av forskning og vrir på resultatene for å gange egne påstander.

Jeg har tatt for meg noen påstander uten fnugg av gjennomtanke eller bevis som kakebakeren fnyser av forskerne over:
 

«Men i Danmark med snusforbud sank tallet på røykere fra 47 % i 1984 til 17 % i 2014. Uten snus!»

Fra 1970- 2003 hadde Norge – uten snusforbud- større nedgang av røykere, enn Danmark.
Danskene har også vært mye tregere med advarsler på pakkene, reklameforbud, røykeforbud osv.

Så var det disse uttalelsene med «Danmark med snusforbud» og «Uten snus!!!».
Danmark ble først i 2012 pålagt av EU å nedlegge ‘forbud’ mot snus.
1. januar 2016 ble det forbud mot salg av løs snus i Danmark, da danskene tapte en rettsak mot EU om å få bestemme slikt selv. Porsjonssnus (som Thunder) har vært solgt i alle 7- Eleven butikker frem til dags dato.
Så din påstand om at Danmark hadde redusering av røykere mellom 1984 og 2014 uten å ha snus tilgjengelig er skammelig feil og bare begynnelsen på Bergli Joner sin uvitenhet.

«Snusselskapet Swedish Match (SM) etablerte seg i Norge og reklamerte intenst for at snus er trendy og livreddende»
Så vi har hatt forbud mot tobakkreklame i Norge siden 1975, men Swedish Match reklamerte intenst? Med at snus reddet liv? Og ikke en eneste publikasjon reagerte på hverken forbud eller livredningsmetoden?
Siden SM ble etablert i Norge året 2003, burde det være enkelt å vise disse reklamene som ble intenst markedsført. Ikke det? Reklamer jeg spilte i på slutten av 90- tallet ligger på YouTube, mens intense reklamekampanjer for livreddende snus- 30 år etter at tobakksforbudet ble innført- finnes det ingen spor av? Jøje. Undres hvorfor…?

 

«Island, Finland og England har forbudt røyking i bil med barn, men ikke Norge».
Nei, hverken Norge eller de 46 andre landene i Europa. Kupros var først ute, mens Stor- Britania la ned lov for et år siden.
Det finnes ingen forbud mot snusing i bil eller offentlig transport eller oppholdssted.

Fanatismen når sin høyborg ved gjentatte ganger å sammenligne røyking med snus. «Vi vet at e-sigaretter seksdobler sjansen for røyking». VET vi det? Hvor mange studier har du å legge frem? Og hva har e-sigaretter og snus med Tobacco Endgame å gjøre? Svært lite. Det er røyketobakken man vil til livs i 2025.
Når man spytter usannheter i ansiktet til folk, blir saken du brenner for så mye mindre verdt. Ikke snakk ned ‘mindre panel’ når du alene finner opp forskingen mot.
Det er håpløst å sammenligne snus direkte med forskning kun rettet mot røyking. 
 

La oss vri på det.
Bergli Joner skriver bøker om kakebaking. Ikke bare en kake, men masse kaker. Lite kaker med sunne ingedienser, antioksidanter og helsebringende effekt. Bare kaker med masse sukker og fett. Sukker fører til dårlig tannhelse, overvektighet, diabetes og hjertekarsydommer.

Det finnes ikke en eneste studie hvor overvektighet er sunt eller bra for kroppen.
Sammenhengen mellom overvektighet og kakespising er enorm.
Allikevel promoterer bloggere, media og forfattere som Tone Bergi Joner at man skal spise MER kake!
Ja, man skal ‘unne seg’ en bit av dårlige tenner og en smertefull død av fedme og hjerteproblemer.
Ingen studie har konkludert med noe annet enn at det er 100% dødlighet blant de som har spist kake i sitt liv.

Sukker koster Norge enorme summer så store det er umulig å regne på. Sykehusene fylles opp i stor grad av sukkerskadde…

Jeg kan fortsette. Det er akkurat dette Tone Bergli Joner har gjort med sine «fakta». De bygger på noe forsking av tobakkprodukter man røyker (og helst fra anti-tobakkorganisasjoner som har sponset forskingen gjennomført av egne forskere), men unnlater å ta med fakta fra samme og andre rapporter som setter snus i en helt annen rangering hva skader angår.

Det er ikke ‘nye meninger’ Bergli Joner kommer med, det er gammelt oppgulp og det er feil.

Man stopper ikke det norske folk fra å ta seg en snus med å vise dødlighet av sigarettrøyking in Afrika.
Ei heller av å anonymisere snusboksene.
Det vil bare bli litt mer klart hvor mye som kommer over grensa. Som gjør skyggetallene ennå større og skadetallene mindre.
Bak det inn i en kake, du


 

Mer om snus vs røyk

http://lassel.blogg.no/1460550386_snus_vs_ryk.html

Kronikken med alle påstandene og ingen bevis
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/lobbyister-for-snus-1.899426

Artikkelen som fikk kakebokforfatteren til å skrive en usann kronikk
http://www.tv2.no/a/8330792/

HDO stoppet rapport

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bent-hoeie/offentliggjoering-av-snus-rapport-ble-stoppet/a/23793497/

Høies «det må du spørre dem om» svar

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bent-hoeie/hoeie-om-snusrapporten-fhi-mente-den-ikke-var-godt-nok-kvalitetssikret/a/23793942/

31 av 2500 kjemikalier

https://www.ung.no/tobakk/972_Fakta_om_snus.html


Norge vs. Danmark

http://www.dnms.no/pdf/supplements/michaelsuppl-3-v04-3212/72-80.pdf

Dansk snussalg
http://www.aftenposten.no/verden/EU-tar-snusen-fra-danskene-75392b.html


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tobakk/danskene-forbyr-snus-frp-frykter-forbud-i-norge/a/10068849/

Slik beregnes helse i kroner

http://www.tv2.no/a/3997798

Snus er så skadelig, at FDA (i USA) godkjenner flere snustyper

http://www.reuters.com/article/us-swedish-match-tobacco-usa-idUSKCN0SZ2R420151110

Snuskommisjonens rapport
http://snuskommissionen.se/wp-content/uploads/2016/05/Snusets_halsoeffekter_A5_final.pdf#_ga=1.137409842.387464782.1464020707

Mer om snusforskning fra et amerikansk universitet

http://jnci.oxfordjournals.org/content/102/19/1454.long

Overvektighet og dødlighet

http://www.wvdhhr.org/bph/oehp/obesity/mortality.htm

Passiv damp

http://dadafo.dk/videnskab/passiv-damp/

#snus #swedishmatch #karleriklund #fhi #sirius #torleifhalkjelsvik

Foto: Yngva Ask, Scanpix, Terje Pedersen ADF, privat, 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg